Η μέτρηση του λίπους βασίζεται στη μέθοδο της βιοηλεκρικής αγωγιμότητας (ΒΙΑ) μέσω του επαγγελματικού εξοπλισμού της Tanita. Κατά τη μέτρηση διαπερνά χαμηλής έντασης ρεύμα το σώμα για λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα. Eτσι, παρέχονται ακριβείς τιμές για μέτρηση ποσοστού λίπους, κιλά λιπώδους μάζας, μυϊκής μάζα, βάρους, συνολικών υγρών, και οστική μάζα μέσω της μεθόδου της βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας.