Η Μεταβολική ηλικία υπολογίζεται απο τον Βασικό Μεταβολισμό (BMR) και χρησιμοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους υπολογίζει την ηλικία που αντιστοιχεί σε κάθε άτομο. Αν η BMR ηλικία είναι υψηλότερη από την πραγματική ηλικία, σημαίνει ότι θα πρέπει να βελτιώσετε τον μεταβολικό ρυθμό. Ο συνδυασμός της σωστή διατροφή και της φυσική δραστηριότητα θα βελτιώσουν την μεταβολικής ηλικίας.