Στις μετρήσεις συμπεριλαμβάνεται η μέτρηση του βάρους με ζυγαριά ακριβείας καθώς και η μέτρηση του ύψους.