Η κανέλα μειώνει το σάκχαρο;

Η ρύθμιση του σακχάρου εντός των φυσιολογικών ορίων αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους διαβητικούς. Οι περισσότεροι αναζητούν τη χρυσή τομή στο συνδυασμό μιας ισορροπημένης διατροφής με φυσικά συστατικά για να πετύχουν τις κατάλληλες τιμές σακχάρου.

Σύμφωνα με μια μελέτη, που έγινε το 2013 σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, φαίνεται οτι η κατανάλωση κανέλας επιφέρει σημαντική μείωση της γλυκόζης του αίματος. Σε αυτή τη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 10 τυχαιοποιημένες μελέτες στις οποίες έλαβαν μέρος 543 άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Τα αποτελέσματα έδειξαν μεταξύ άλλων οτι η κατανάλωση κανέλας επιφέρει σημαντική μείωση της ολικής, της κακής (LDL) χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων. Επιπλέον, παρατηρήθηκε αύξηση της καλής (HDL) χοληστερίνης.

Μια πρόσφατη μελέτη απέδειξε οτι η καθημερινή πρόσληψη 1g κανέλας για 12 εβδομάδες έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της γλυκόζης αίματος σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Σε αυτή την κλινική μελέτη υπηρχε η ομάδα που λάμβανε καθημερινά 1g κανέλα και η ομάδα που λάμβανε placebo. Τα αποτελέσματα έδειξαν μεταξυ άλλων οτι η κατανάλωση κανέλας επιφέρει σημαντική αυξηση του ανοσοποιητικού και μείωση του οξειδωτικού στρές παράλληλα με την χρήση των συμβατικών φαρμάκων.

Συμπερασματικά, η κανέλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για την καλύτερη ρύθμιση της γλυκόζης αίματος και της χοληστερίνης. Ο συνδυασμός των παραπάνω με μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να διατηρήσει τις τιμές σακχάρου σε ικανοποιητικά επίπεδα και να καθυστερήσει τις επιπλοκές για αρκετά χρόνια.